OneCNC XR9 Release 74.08

OneCNC XR9 Release 74.08 släpptes idag.

Den här uppdateringen innehåller en uppdaterad XR9-hjälpfil och inkluderar även följande ändringar:

CAD
Justeringar har gjorts för att förbättra:
Utskrift i tumenheter
Kopiera/klistra in från XR8 till XR9
Dialogrutan för dimensioner
Extraherade kanter
Skikten
Roterade fasta ämnen

Filimport
Importera dxf anpassad för att hantera filer med olika geometri och dimensionsskala
Förbättrad hantering av dxf-radie- och diametermått
Förbättrad skalning av .stp-import till tumenheter

HS fickor
Förbättrad noggrannhet vid beräkning av arbetsbladsbearbetningstid

Verktygsbanor för 3D-modeller
Plan yta Justerad för att minska överskottslyft på vissa ytkanter
Förbättrad noggrannhet för Z Level Finish rampgränsinfart

Mill-Turn
Justerad postering av verktygsbanor för C-axeln i kombination med Y-axeloperationer

WireEDM
Förbättrad hantering av omatchade övre och nedre profiler för 4-axlig wirecut

Språkuppdatering
Koreansk översättning uppdateras i den här utgåvan

OneCNC XR9 Release 74.09 är nu tillgänglig i OneCNC-uppdateringsservern

Läs mer ...